• Screen Saver รูปนาฬิกา Photo Clock-7 Screen Saver

    Screen Saver พักหน้าจอ แต่ที่ผมจะแนะนำไอตัวนี้มันมีความ สามารถนำรูปภาพอะไรก็ได้มาทำหน้าพื้นหลังของนาฬิกา จะได้ดูไม่ซ้ำจำเจ แบบนี้ต้องลองครับ ว่าใันจะ wow! wow! แค่ไหน ^ ^ นาฬิกา Screen Saver เลือกรูปภาพมาทำเป็นฉากหลัง เลือกสีพื้นของฉากหลัง เลือกแสดงหรือไม่แสดงเข็มวินาที เลือก

    อัพเดทวันที:่ 20 มี.ค 2555 view: 4,181 ขนาดไฟล์: 1.23 MB

1 Like 1 กำลังใจฝากกด Like หน่อยนะค่ะ